Eğitim Birimi

   Birimimizde 1 eğitim hemşiresi görev yapmakta olup,  çalışmalarını Sağlık Bakanlığı’nın Hizmet İçi Eğitim Genelgesi ve Eğitim Prosedürü çerçevesinde sürdürmektedir. Birim eğitim konularını Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekimlik tarafından bildirilen konular ile Kalite Konseyi ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında alınan eğitim talepleri ve yıl içinde tüm birim sorumlularından veya kişilerden Eğitim İhtiyaç Formu yardımıyla gelen talepler doğrultusunda belirlenmektedir. Ayrıca birimlere yeni alınan/kiralanan cihazlardan ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar, mevzuat değişikliği hakkında hastane çalışanları bilgilendirilmektedir.  Eğitim konuları 9 ana başlık altında toplanır. Bunlar, yönetim kadrosu eğitim konuları başta olmak üzere kişisel gelişim eğitimleri, Hizmet kalite standartları konuları eğitimleri, sürekli tıbbi eğitim, oryantasyon eğitimleri, hastane afet planı eğitimleri, hasta hakları eğitimleri, bebek dostu hastane eğitimleri ve diğer eğitimler (bilgilendirme toplantıları, panel, sempozyum vs.)dir.

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık