Hasta Hakları

   Haklarınız; İnsan sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.Hak kavramı evrensel bir kavramdır.Kısaca hak, “Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki” olarak tanımlanabilir. İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere de tanınmıştır.Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Hakları Bildirgesi yayımlanmıştır.Birleşmiş millerlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı.Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir. İnsan hakları kısaca tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür.Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır..Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık