İstatistik Brimi

   Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatına göre, kuruma ait tüm çalışmaları gösteren istatistik verilerin toplamak,kontrol emek, düzenlemek, bunlarla ilgili resmi çalışma ve  yazışmaları hazırlayarak, e-mail, üst yazı ve gerektiğinde fax yoluyla Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’na göndermek ve kliniklere ve yöneticilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.

1. İstatistik Birimine bildirilen ihbarı zorunlu hastalık formlarını, aynı gün  Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’ne bildirmek,
2. Sürveyans formlarını günlük hazırlamak,
3. Hastanenin tıbbi istatistikleri ile ilgili bilgilerini toplamak, 
4. Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.
5. Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak.
6. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve hastanedeki diğer birimlerin istekleri  doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak,
7. Tüm resmi istatistikleri aylık, üç, altı ve yıllık dönemler halinde hazırlamak,
8. Hastanedeki eğitim çalışmalarına katılmak,

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık